Backwards                                   
Foto: Jedsada Tangtrakulwong durant el Taller “Time and Space in Performative Practices” , Març 2108.
Facultat de Belles Art, Chiang Mai University, Thailandia.    Creació site-specific. Backwards és una metàfora de la memòria i de com opera, de com podem rememorar i evocar experiències, estats físics i onírics transcendint la concepció linea del temps.

Backwards es presenta al Hall de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Chiang Mai, Thailandia, en el context d’exhibició “Mid Term Exhibition”. Març del 2018.

Vídeo documentació  a càrrec de l' equip “The Mid Term Exhibition, at Art Gallery of Faculty of Fine Arts Chiang Mai University, Thailandia".
Backwards,
2018. Choreografia i Dansa: Zoe Balasch.


Dansa i coreografia: Zoe Balasch
Càmera: Shanon Sermsak
Edició de vídeo: Montse T. Martí
Edició i tractaments sonors: Montse T. Martí i Zoe Balasch
Disseny de llums: Kosit Juntaratip
Fotografia: Jedsada Tangtrakulwong
Suport a la producció: Departament d'Arts Multidisciplinàries, Facultat de Belles Arts, Universitat de Chinag Mai, Thailàndia.

Agraïments especials a Kosit Juntaratip i Jedsada Tangtrakulwong.    La peça és el resultat de l’estatge i col·laboració amb l’artista visual i performer Kosit Juntaratip i amb l’artista visual Jedsada Tangtrakulwong, ambdós professors del departament d'Art Multisiciplinari de la Universitat de Chiang Mai (Thailàndia). Durant la meva estada a la universitat imparteixo el workshop «Time and Space in Performative Practices», realitzo assessorament artístic dels processos creatius de l’alumnat de segon curs en estudis multidisciplinaris per a l’exhibició Mid Term Exhibition, i ofereixo una xerrada per als estudiants del seminari d’estudis multidisciplinaris de la Facultat de Belles Arts de la mateixa universitat.    
                                                            Fotos: Jedsada Tangtrakulwong durant el Taller “Time ans Space in performative practices”, Març 2108.
                     Mid Term Exhibition, Galeria d’Art de la Facultat de Belles Arts
, Chiang Mai University, Thailandia.︎︎︎ ︎︎︎