Geografies
Emocionals 
TourFoto: @tresdosu_


Proposta participativa. Híbrid entre l’art del caminar i la performance.

Experiències psico-físiques en localitzacions específiques de l’espai públic. Proposta per a un públic actiu on els participants exploren la corporalitat, l’especificitat del lloc i la performativitat a través del caminar. Creació de petites narratives coreogràfiques i composició instantània als espais urbans transitats.


Vídeo Geografies Emocionals Tour


Geografies Emocionals Tour - Walkshop: itinerari performàtic urbà -
Direcció: Zoe Balasch
Participants: Assun Andrés, Diamba Assensio Andrés, Elena Gudaiol, Maria Santfores, Joana Sardà,  Bego Ricart, Sonia Torra Soteras.
Vídeo: Marc Vila
Barri del Rec, Igualada. Juliol 2021.Foto: @tresdosu_


Base conceptual i metodologia

Aquest projecte parteix d’una tradició artística ja coneguda entorn al caminar i les derives, desenvolupada ja als anys seixanta, amb el treball pioner de Richard Long. També s’inspira en altres artistes com Hamish Fulton i els tours urbans del col·lectiu Fluxus. La base del Tour Geografies Emocionals parteix de la idea de caminar com a eina creativa i com a inspiració per a la pràctica artística.
La pràctica del caminar és l’esquelet d’una metodologia híbrida al voltant de la qual s’articula tot el procés creatiu, sense jerarquies entre el procés i el resultat.
La metodologia del Geografies Emocionals Tour és la recerca/creació i es nutreix de llenguatges variats, com el text, l’escriptura espontània, la poesia, i disciplines com la performance, la dansa i el treball amb el so ( en format àudio per al mòbil o com a estímul per crear un pasiatge sonor i estimular l’imaginari).
La combinació de tots aquests elements crea una narrativa durant la caminada. El walkshop, taller/caminada performàtic esdevé una pràctica, alhora experiència suggestiva i estimulant per a totes les persones que participen en el Tour.

«Rebecca Solnit, al seu llibre Wanderlust: A History of Walking, és probablement la primera que intenta sistematitzar la història del caminar per plaer i amb finalitats polítiques, estètiques i socials, examinant com el món al voltant del caminant interactua amb l’experiència de el seu cos i la seva imaginació (Solnit, 2000).»


El context

En aquest tipus de proposta el context és essencial. Cada Tour es dissenya específicament per al lloc, context i situació que ho demana. És per això que, prèviament, faig un treball de camp, com una antroplòga/ sociòloga. M’implico i m’infiltro en el context espaial i humà on es durà a terme. Després del treball de camp, em dedico al disseny de l’itinerari des del qual es van teixint les propostes /consignes per al públic participant que apareixeran durant el tour. L’objectiu és que el públic participant interaccioni amb l’entorn a partir d’accions corporals, sensorials i perceptives i d’altres estímuls com el material sonor que desperten l’imaginari. També hi ha moments per a l’escriputra espontània. Durant la caminada s’ activen diferents dispositius que creen situacions per obrir pas al fet escènic on la línia entre espectador i participant s’esbaeix.


Objectius

L’objectiu del tour Geografies Emocionals és revaloritzar i donar un nou significat a diferents espais, des dels més quotidians, com un parc o un jardí als més degradats o subestimats, un descampat, un no-lloc. Amb el tour, com els tours turísitcs que es fan a les ciutats, proposo experimentar els espais transitats d’una manera diferent a l’habitual i d’aquesta manera transformar el seu ús, viure’l des d’un lloc creatiu, corporal, sensorial, perceptiu. En definitiva, el propòsit és crear una un nova experiència en el lloc, noves experiències, noves memòries i nous paisatges.

En última instància, procuro respondre a la pregunta: pot una trobada lúdica en espais públics comportar implicacions polítiques, artísitques o fer-nos experimentar un determinat lloc com a nou? Crec que sí, i aquest mètode pretèn demostrar aquesta hipòtesi de treball.


      
                                        
                                                                                                         Fotos durant el seminari “Llenguatges artísitcs: derives“. Universitat Autònoma de Barcelona.
                                                                                                         Facultat de Ciències de l’Educació. Bellaterra. 2019. 
  


Fitxa tècnica

Geografies Emocionals - Tour performàtic - Itinerari performàtic participatiu.
Walkshop/caminada: itinerari dissenyat per un context específic.
Durada: 90 min.
Num participants: 10 a 20 persones. Per a tots els públics.


Festivals i contextos d’exhibició:

- "Bodysites"
Caminada performàtica i somàtica, Trobades Internacionals Art del Caminar i Geografies Relacionals. Jornades itinerants, organizat per Bòlit, Centre d’ art Contemporani, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Observatori del Paisatge Fundació Hospital d’Olot, Made of Walking,WLC-Walk-Listen-Create i Nau Côclea. 2022. https://www.artdelcaminar.org/es/

- Drifting bodies & Fluent Spaces. Igualada (presencial) i Guimaraes (streaming), Organitzat per: Made of Walking, Escola d’Arquitectura de l’Universitat de Minho i Ajuntament de Guimaraes. Portugal. Barri del Rec d’Igualada. 2020. https://walk.lab2pt.net/

- Sound Walk Sunday Festival. Organitzat per: Museum of Walking, London. Simultàniament al Barri del Rec d’Igualada. 2019. https://www.museumofwalking.org.uk/ou...

- Festival de dansa Bategs. Organitzat per Plataforma per la Dansa de la Catalunya Central. Barri del Rec d’Igualada. 2019. http://batecs.bages.cat/

- Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari “Llenguatges artísitcs: derives“. Facultat de Ciències de l’Educació. Bellaterra. 2019.

- IX-MOSS Gallery, Berlín. En col.laboració amb la galería d'art IX-MOSS Gallery al barri de Wedding i Friederchschein. Berlín. 2015.︎︎︎ ︎︎︎