Totes,
bruixes


   
       Totes, bruixes és el resultat de la recerca «Sense traç(a)» en residència al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea (Alt Empordà, Girona), el Juny i Octubre del 2020. La recerca investiga el rol de la dansa en nous contextos d’exhibició i com es relaciona amb el territori i la història.
  
                                                             Foto: Imma Pla.    Primera etapa de la residència, Juny 2020.
   
   Investigació i recerca de metodologies participatives. Creació de materials visuals i coreogràfics. Disseny d’activitats relacionades amb l’art ecològic, el cos i el territori. Documentació històrica sobre bruixeria i caça de bruixes a Catalunya. Creació coreogràfica paisatgística, edició de materials sonors, elaboració de materials visuals, disseny dels espais escènics i de l’itinerari performàtic in situ.

El mes d’Agost es presenta Totes, bruixes a Peramea (Pallars Jussà) en el marc del Grand Tour que organitza Nau Côclea. La peça site-specific adopta el format d’un itinerari performàtic al bosc invitant al públic a participar i a reflexionar sobre la construcció social d’imaginaris col·lectius.


                 Fotos: Imma Pla.    Segona etapa de la residència, Octubre 2020.

     Aprofundiment en la documentació històrica sobre bruixeria i la caça de bruixes a Catalunya. Creació de nous continguts i materials. Realització d’accions performàtiques en diferents
localitzacions del territori per explorar la relació cos-paisatge, adoptant noves estètiques i llenguatges corporals. Documentació del procés amb fotografia.

︎︎︎ ︎︎︎